dcsimg

Gomphales ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Gomphales là một bộ nấm trong lớp Agaricomycetes thuộc ngành Nấm đảm.[2][3][4] Theo một thống kê năm 2008, bộ nấm Gomphales có 18 chi, tương ứng với 336 loài.[5]

Xem thêm

Chú thích

  1. ^ Julich, W. (1981). “Higher taxa of basidiomycetes”. Biblthca Mycol. 85. tr. 348.
  2. ^ “Agaricomycetes”. Truy cập 26 tháng 9 năm 2017.
  3. ^ Hibbett et al., A higher-level phylogenetic classification of the Fungi.Mycological Research (vol. 111, p. 509-547)
  4. ^ Mycobank http://www.mycobank.org/MycoTaxo.aspx?Link=T&Rec=90552
  5. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 289. ISBN 978-0-85199-826-8.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Lớp Nấm tán này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI

Gomphales: Brief Summary ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Gomphales là một bộ nấm trong lớp Agaricomycetes thuộc ngành Nấm đảm. Theo một thống kê năm 2008, bộ nấm Gomphales có 18 chi, tương ứng với 336 loài.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI