dcsimg

Stokesia ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Stokesia laevis là một loài thực vật có hoa thuộc chi đơn loài Stokesia trong họ Cúc (Asteraceae).[2] Loài này được (Hill) Greene miêu tả khoa học đầu tiên năm 1893.[3]

Chú thích

 1. ^ Stokesia laevis en PlantList
 2. ^ The Plant List (2010). Stokesia. Truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2013.
 3. ^ The Plant List (2010). Stokesia laevis. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2013.

Tham khảo

Stokesialaevis.jpg
Stokesia laevis2.jpg
 src= Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Stokesia laevis src= Wikispecies có thông tin sinh học về Stokesia laevis
 1. Cronquist, A. J. 1980. Asteraceae. 1: i–xv, 1–261. In Vasc. Fl. S.E. U. S.. The University of North Carolina Press, Chapel Hill.
 2. Flora of North America Editorial Committee, e. 2006. Magnoliophyta: Asteridae, part 6: Asteraceae, part 1. 19: i–xxiv. In Fl. N. Amer.. Oxford University Press, New York.
 3. Godfrey, R. K. & J. W. Wooten. 1981. Aquatic Wetland Pl. S.E. U.S. Dicot. 933 pp. Univ. Georgia Press, Athens.
 4. Li, H., T. Liu, T. Huang, T. Koyama & C. E. DeVol. 1979. Vascular Plants. Volume 6: 665 pp. In Fl. Taiwan. Epoch Publishing Co., Ltd., Taipei.
 5. Radford, A. E., H. E. Ahles & C. R. Bell. 1968. Man. Vasc. Fl. Carolinas i–lxi, 1–1183. University of North Carolina Press, Chapel Hill.
 6. Robinson, H. 1999. Generic and subtribal classification of American Vernonieae. Smithsonian Contr. Bot. 89: i–iii, 1–116.
 7. Small, J. K. 1933. Man. S.E. Fl. i–xxii, 1–1554. Published by the Author, New York.
 8. Wunderlin, R. P. 1998. Guide Vasc. Pl. Florida i–x, 1–806. University Press of Florida, Gainseville.


Bài viết tông cúc Vernonieae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Stokesia: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Stokesia laevis là một loài thực vật có hoa thuộc chi đơn loài Stokesia trong họ Cúc (Asteraceae). Loài này được (Hill) Greene miêu tả khoa học đầu tiên năm 1893.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI