dcsimg

Hysterangiales ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Hysterangiales là một bộ nấm trong phân lớp Phallomycetidae của lớp nấm Agaricomycetes. Theo một thống kê vào năm 2008, bộ này có năm họ, 18 chi, tương ứng với 114 loài.[2]

Xem thêm

Chú thích

  1. ^ Hosaka K, Bates ST, Beever RE, Castellano MA, Colgan III W, Domínguez LS, Nouhra ER, Geml J, Giachini AJ, Kenney SR, Simpson NB, Spatafora JW, Trappe JM (2006). “Molecular phylogenetics of the gomphoid-phalloid fungi with an establishment of the new subclass Phallomycetidae and two new orders”. Mycologia 98 (6). tr. 949–59. PMID 17486971. doi:10.3852/mycologia.98.6.949.
  2. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford, UK: CABI. tr. 335–6. ISBN 978-0-85199-826-8.
Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Lớp Nấm tán này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Hysterangiales: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Hysterangiales là một bộ nấm trong phân lớp Phallomycetidae của lớp nấm Agaricomycetes. Theo một thống kê vào năm 2008, bộ này có năm họ, 18 chi, tương ứng với 114 loài.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI