dcsimg

Xyris neglecta ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Xyris neglecta là một loài thực vật hạt kín trong họ Hoàng đầu. Loài này được L.A.Nilsson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1892.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Xyris neglecta. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết Họ Hoàng đầu này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI

Xyris neglecta: Brief Summary ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Xyris neglecta là một loài thực vật hạt kín trong họ Hoàng đầu. Loài này được L.A.Nilsson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1892.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI