dcsimg

Neolepidoptera ( anglais )

fourni par wikipedia EN

Neolepidoptera is a clade within Myoglossata in suborder Glossata of order Lepidoptera, the butterflies and moths.[1] They differ from other Myoglossata in the larval stage abdominal prolegs, pupal morphology, and the mandibles are reduced in area. They also differ in their reproductive systems.[2] The prolegs have muscles and apical hooklets. The reproductive organs have two openings. There are also differences in the wing structure.[3] The pupae are "incomplete or obtect."[4]

References

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Neolepidoptera: Brief Summary ( anglais )

fourni par wikipedia EN

Neolepidoptera is a clade within Myoglossata in suborder Glossata of order Lepidoptera, the butterflies and moths. They differ from other Myoglossata in the larval stage abdominal prolegs, pupal morphology, and the mandibles are reduced in area. They also differ in their reproductive systems. The prolegs have muscles and apical hooklets. The reproductive organs have two openings. There are also differences in the wing structure. The pupae are "incomplete or obtect."

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Neolepidoptera ( latin )

fourni par wikipedia LA
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Et auctores varius id editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia LA

Neolepidoptera: Brief Summary ( latin )

fourni par wikipedia LA

Neolepidoptera sunt subcohors papilionum cohortis Myoglossatorum subordinis Glossatorum. A Myoglossatis abdominalibus gradús larvalis procruribus morphologiáque pupali discrepant, et maxillae magnitudine immuuntur; etiam quod ad systemata reproductionis spectat discrepant. Procruribus sunt musculi et hamuli apicales. Organis reproductionis sunt duo foramina. Etiam adsunt varietates in structura alarum. Pupae sunt imperfectae vel obtectae.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Et auctores varius id editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia LA

Neolepidoptera ( norvégien )

fourni par wikipedia NO
Question book-new.svg
Denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere. Kildeløst materiale kan bli fjernet. Helt uten kilder. (10. okt. 2015)


Neolepidoptera ("de nye skjellvingene") er en gruppe av sommerfugler som omfatter alle utenom noen få artsfattige, primitive familier. Av de familiene som finnes i Norge er det bare kjevesommerfugler (Micropterigidae) og purpurmøll (Eriocraniidae) som ikke hører til Neolepidoptera. Neolepidoptera deles i to grupper, Exoporia og Heteroneura. Et viktig skille mellom disse er at for- og bakvingene er omtrent like på form hos Exoporia, vanligvis temmelig ulike hos Heteroneura. Videre kobles for- og bakvingene hos Exoporia sammen ved et utskudd (jugum) på bakvingen, hos Heteroneura ved et felt med små kroker (frenulum). De fleste Exoporia har tilbakedannede munndeler som voksne og tar ikke næring til seg. Av de familiene som finnes i Norge, hører familien rotetere (Hepialidae) til Exoporia, resten til Heteroneura.

Eksterne lenker

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia forfattere og redaktører
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia NO

Neolepidoptera: Brief Summary ( norvégien )

fourni par wikipedia NO


Neolepidoptera ("de nye skjellvingene") er en gruppe av sommerfugler som omfatter alle utenom noen få artsfattige, primitive familier. Av de familiene som finnes i Norge er det bare kjevesommerfugler (Micropterigidae) og purpurmøll (Eriocraniidae) som ikke hører til Neolepidoptera. Neolepidoptera deles i to grupper, Exoporia og Heteroneura. Et viktig skille mellom disse er at for- og bakvingene er omtrent like på form hos Exoporia, vanligvis temmelig ulike hos Heteroneura. Videre kobles for- og bakvingene hos Exoporia sammen ved et utskudd (jugum) på bakvingen, hos Heteroneura ved et felt med små kroker (frenulum). De fleste Exoporia har tilbakedannede munndeler som voksne og tar ikke næring til seg. Av de familiene som finnes i Norge, hører familien rotetere (Hepialidae) til Exoporia, resten til Heteroneura.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia forfattere og redaktører
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia NO