dcsimg
Life » » Fungi » » Basidiomycota » » Polyporaceae »

Pachykytospora papyracea (Cooke) Ryvarden 1972