dcsimg
Image de Armillaria puiggarii Speg. 1889
Life » » Fungi » » Basidiomycota » » Physalacriaceae »

Armillaria puiggarii Speg. 1889

Armillaria puiggarii ( anglais )

fourni par wikipedia EN

Armillaria puiggarii is a species of agaric fungus in the family Physalacriaceae. This species is found in Central and South America.[3]

See also

References

  1. ^ Spegazzini C. (1889). "Fungi Puiggariani. Pugillus 1". Boletín, Academia Nacional de Ciencias, Córdoba. 11 (4): 381–622 (see p. 384.
  2. ^ Singer R. (1949). The Agaricales in Modern Taxonomy. Lilloa. Vol. 22 (2 ed.). Weinheim, Germany: Cramer. p. 216.
  3. ^ Pegler DN (2000). "Taxonomy, nomenclature and description of Armillaria". In Fox RTV (ed.). Armillaria Root Rot: Biology and Control of Honey Fungus. Intercept. pp. 81–93. ISBN 1-898298-64-5.
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Armillaria puiggarii: Brief Summary ( anglais )

fourni par wikipedia EN

Armillaria puiggarii is a species of agaric fungus in the family Physalacriaceae. This species is found in Central and South America.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Armillaria puiggarii ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Armillaria puiggarii là một loài nấm trong họ Physalacriaceae. Loài này phân bố ở Trung và Nam Mỹ.[3]

Xem thêm

Danh sách các loài Armillaria

Hình ảnh

Tham khảo

  1. ^ Spegazzini C. (1889). “Fungi Puiggariani. Pugillus 1”. Boletín, Academia nacional de Ciencias, Córdoba 11 (4): 381–622 (see p. 384.
  2. ^ Singer R. (1949). The Agaricales in Modern Taxonomy. Lilloa 22 (ấn bản 2). Weinheim, Germany: Cramer. tr. 216.
  3. ^ Pegler DN. (2000). “Taxonomy, nomenclature and description of Armillaria”. Trong Fox RTV. Armillaria Root Rot: Biology and Control of Honey Fungus. Intercept. tr. 81–93. ISBN 1-898298-64-5.


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến bộ nấm Agaricales này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI

Armillaria puiggarii: Brief Summary ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Armillaria puiggarii là một loài nấm trong họ Physalacriaceae. Loài này phân bố ở Trung và Nam Mỹ.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI