dcsimg
Life » » Fungi » » Basidiomycota » » Hysterangiaceae »

Hysterangium hokkaidoense Kobayasi 1986

Hysterangium hokkaidoense est une espèce de Fungi dans la famille Hysterangiaceae.

L’EdlV a des données pour 2 attributs, dont :