dcsimg
Life » » Fungi » » Basidiomycota » » Helicobasidiaceae »

Helicobasidium smilacinum Gonz. Frag. 1921

Helicobasidium smilacinum est une espèce de Fungi dans la famille Helicobasidiaceae.

L’EdlV a des données pour un attribut :