dcsimg
Life » » Fungi » » Ascomycota » » Parmeliaceae »

Xanthoparmelia keralensis Hale