dcsimg
Life » » Animaux » » Arthropodes » Trilobita » » Proetidae »

Aayemenaytcheia paragranulata (Ormiston 1967)

Aayemenaytcheia paragranulata est une espèce de Trilobita dans la famille Proetidae.

L’EdlV a des données pour un attribut :