dcsimg
Nom non-résolu

× Anthemimatricaria

× Anthemimatricaria ( Croate )

fourni par wikipedia hr Croatian

× Anthemimatricaria, biljni rod porodice glavočika ili Asteraceae kojem pripadaju vrste × Anthemimatricaria inolens, × Athemimatricaria maleolens i × Anthemimatricaria sulfurea[1].

Izvori

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Autori i urednici Wikipedije
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia hr Croatian

× Anthemimatricaria: Brief Summary ( Croate )

fourni par wikipedia hr Croatian

× Anthemimatricaria, biljni rod porodice glavočika ili Asteraceae kojem pripadaju vrste × Anthemimatricaria inolens, × Athemimatricaria maleolens i × Anthemimatricaria sulfurea.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Autori i urednici Wikipedije
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia hr Croatian

×Anthemimatricaria ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

× Anthemimatricaria là một chi thực vật có hoa trong họ Cúc (Asteraceae).[1]

Loài

Chi × Anthemimatricaria gồm các loài:

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Anthemimatricaria “× Anthemimatricaria. Truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Họ Cúc (Asteraceae) này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI

×Anthemimatricaria: Brief Summary ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

× Anthemimatricaria là một chi thực vật có hoa trong họ Cúc (Asteraceae).

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI