dcsimg
Image de <i>Euastrum denticulatum</i>
Nom non-résolu

Charophyta

Ngành Luân tảo ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI
Các nhóm gộp vào

Mesostigmatophyceae
Klebsormidiophyceae
Zygnematophyceae

Zygnematales
Desmidiales

Charophyceae

Coleochaetales
Charales

Ngành Luân tảo hay ngành Tảo vòng (danh pháp khoa học: Charophyta) là một ngành tảo lục[1], bao gồm các họ hàng gần nhất của thực vật có phôi (Embryophyta)[2]. Ở một số nhóm, chẳng hạn như tảo lục tiếp hợp, không có các tế bào roi. Nhóm này không tham gia vào sinh sản hữu tính, và tính linh động cũng không có sự tham gia của các roi, do chúng hoàn toàn không có. Các tế bào roi dưới dạng tinh trùng được tìm thấy ở luân tảo (bộ Charales) và Coleochaetales.

Phân loại

Do loại trừ phần là thực vật có phôi nên Charophyta tạo thành một nhóm cận ngành[3] (mặc dù ngành Charophyta đôi khi chỉ hạn chế là chứa bộ Charales, và khi đó nó là đơn ngành). Charophyta cộng với thực vật có phôi tạo thành nhóm Streptophyta, và nhóm này là đơn ngành.

Ngành Luân tảo Charophyta

Hình ảnh

Ghi chú

  1. ^ Lewis, Louise A.; Richard M. McCourt (2004). “Green algae and the origin of land plants” (abstract). American Journal of Botany 91 (10): 1535–1556. doi:10.3732/ajb.91.10.1535. Chú thích sử dụng tham số |coauthors= bị phản đối (trợ giúp)
  2. ^ Karol KG, McCourt RM, Cimino MT, Delwiche CF (tháng 12 2001). “The closest living relatives of land plants”. Science (journal) 294 (5550): 2351–3. PMID 11743201. doi:10.1126/science.1065156. Chú thích sử dụng tham số |month= bị phản đối (trợ giúp); Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp)
  3. ^ tolweb.org

Xem thêm

Chú thích

Tham khảo


Hình tượng sơ khai Bài viết chủ đề thực vật này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI

Ngành Luân tảo: Brief Summary ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Ngành Luân tảo hay ngành Tảo vòng (danh pháp khoa học: Charophyta) là một ngành tảo lục, bao gồm các họ hàng gần nhất của thực vật có phôi (Embryophyta). Ở một số nhóm, chẳng hạn như tảo lục tiếp hợp, không có các tế bào roi. Nhóm này không tham gia vào sinh sản hữu tính, và tính linh động cũng không có sự tham gia của các roi, do chúng hoàn toàn không có. Các tế bào roi dưới dạng tinh trùng được tìm thấy ở luân tảo (bộ Charales) và Coleochaetales.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI