dcsimg
Nom non-résolu

Aculeisporites

Aculeisporites ( Croate )

fourni par wikipedia hr Croatian

Aculeisporites, fosilni biljni rod sa vrstom Aculeisporites variabilis pronađenoj na lokalitetu kod rijeke Peace u permskim i trijaskim sedimentima u kanadskim provincijama Alberta i Britanska Kolumbija[1]. Rod je opisao Artüz 1957, a vrstu J. Jansonius 1962.

Izvori

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Autori i urednici Wikipedije
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia hr Croatian

Aculeisporites: Brief Summary ( Croate )

fourni par wikipedia hr Croatian

Aculeisporites, fosilni biljni rod sa vrstom Aculeisporites variabilis pronađenoj na lokalitetu kod rijeke Peace u permskim i trijaskim sedimentima u kanadskim provincijama Alberta i Britanska Kolumbija. Rod je opisao Artüz 1957, a vrstu J. Jansonius 1962.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Autori i urednici Wikipedije
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia hr Croatian