dcsimg
Life » » Animaux » Porifera » Demospongiae » » Spirastrellidae »

Diplastrella yongmeoriensis Kim & Sim 2009

Diplastrella yongmeoriensis est une espèce de Porifera dans la famille Spirastrellidae.

L’EdlV a des données pour 8 attributs, dont :