dcsimg
Life » » Animaux » Cnidaria » Anthozoa » » Scleractinia » Acroporidae »

Acropora tanegashimensis Veron 1990

Acropora tanegashimensis est une espèce de Cnidaria dans la famille Acroporidae.

L’EdlV a des données pour 24 attributs, dont :