dcsimg
Life » » Fungi » » Basidiomycota » » Tricholomataceae »

Pseudobaeospora brunnea Arauzo, Iglesias & J. Fernández 2011

Pseudobaeospora brunnea est une espèce de Fungi dans la famille Tricholomataceae.

L’EdlV a des données pour un attribut :