dcsimg

× Brassocattleya ( anglais )

fourni par wikipedia EN

× Brassocattleya or Brasso-cattleya, abbreviated Bc. in the horticultural trade,[1] is an intergeneric orchid hybrid derived from the genera Brassavola and Cattleya.[2] Brassocattleya contains both hybrids that appear in nature (in Brazil, see the species list below), as well as hybrids from cultivation (which are referred to by their grex names).

Species

Species include:[3]

References

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

× Brassocattleya: Brief Summary ( anglais )

fourni par wikipedia EN

× Brassocattleya or Brasso-cattleya, abbreviated Bc. in the horticultural trade, is an intergeneric orchid hybrid derived from the genera Brassavola and Cattleya. Brassocattleya contains both hybrids that appear in nature (in Brazil, see the species list below), as well as hybrids from cultivation (which are referred to by their grex names).

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Brassocattleya ( espagnol ; castillan )

fourni par wikipedia ES

Brassocattleya o Brasso-cattleya, (abreviado Bc.) en el comercio,[1]​ es un híbrido intergenérico entre los géneros de orquídeas Brassavola y Cattleya.[2][3]

Especies

Referencias

 title=
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Autores y editores de Wikipedia
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia ES

Brassocattleya: Brief Summary ( espagnol ; castillan )

fourni par wikipedia ES

Brassocattleya o Brasso-cattleya, (abreviado Bc.) en el comercio,​ es un híbrido intergenérico entre los géneros de orquídeas Brassavola y Cattleya.​ ​

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Autores y editores de Wikipedia
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia ES

Jättikatleija ( finnois )

fourni par wikipedia FI
 src=
× Brassocattleya 'Sommersonne'

JättikatleijaBrassocattleya) on ryhmä kämmekkäkasviristeymiä (heimo Orchidaceae), jotka ovat syntyneet sukuihin Brassavola ja Cattleya kuuluvien lajien risteytyessä. Niitä käytetään huonekasveina.[1]

Lähteet

  • Räty, E. ja Alanko, P. 2004: Viljelykasvien nimistö. Puutarhaliitto. ISBN 951-8942-57-9

Viitteet

  1. Räty ja Alanko 2004:35
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedian tekijät ja toimittajat
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia FI

Jättikatleija: Brief Summary ( finnois )

fourni par wikipedia FI
 src= × Brassocattleya 'Sommersonne'

Jättikatleija (× Brassocattleya) on ryhmä kämmekkäkasviristeymiä (heimo Orchidaceae), jotka ovat syntyneet sukuihin Brassavola ja Cattleya kuuluvien lajien risteytyessä. Niitä käytetään huonekasveina.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedian tekijät ja toimittajat
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia FI

Brassocattleya ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Brassocattleya là một chi thực vật có hoa trong họ Lan.[1]

Hình ảnh

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Brassocattleya. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết liên quan đến tông lan Epidendreae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI

Brassocattleya: Brief Summary ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Brassocattleya là một chi thực vật có hoa trong họ Lan.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI