dcsimg

Macropodiformes ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Phân bộ Chuột túi (Danh pháp khoa học: Macropodiformes) là một phân bộ bao gồm các loài thú có túi lớn trong bộ Hai răng cửa. Phân bộ này bao gồm Kangaroo, wallabies và các họ hàng như bettongs, potaroos và rat kangaroos.

Phân loại

Phân bộ Chuột túi này gồm các đơn vị phân loại như sau:[2]:

Tham khảo

  1. ^ The Paleobiology Database
  2. ^ Mikos Taxonomy
  3. ^ Kear. P., Pledge, S., A new fossil kangaroo from the Oligocene-Miocene Etadunna Formation of Ngama Quarry, Lake Palankarinna, South Australia., Australian Journal of Zoology, 2007, 55, 331-339

Bản mẫu:Diprotodontia

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI

Macropodiformes: Brief Summary ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Phân bộ Chuột túi (Danh pháp khoa học: Macropodiformes) là một phân bộ bao gồm các loài thú có túi lớn trong bộ Hai răng cửa. Phân bộ này bao gồm Kangaroo, wallabies và các họ hàng như bettongs, potaroos và rat kangaroos.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI