dcsimg

Orthophytum vagans ( anglais )

fourni par wikipedia EN

Orthophytum vagans is a plant species in the genus Orthophytum.

The bromeliad is endemic to the Atlantic Forest biome (Mata Atlantica Brasileira) in Espírito Santo state, located in southeastern Brazil.

Cultivars

References

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Orthophytum vagans: Brief Summary ( anglais )

fourni par wikipedia EN

Orthophytum vagans is a plant species in the genus Orthophytum.

The bromeliad is endemic to the Atlantic Forest biome (Mata Atlantica Brasileira) in Espírito Santo state, located in southeastern Brazil.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Orthophytum vagans

fourni par wikipedia FR

Orthophytum vagans est une espèce de plante du genre Orthophytum.

Ce broméliacée est endémique de la Forêt atlantique (Mata Atlantica Brasileira) dans l'État d'Espírito Santo, situé dans le sud-est du Brésil.

Cultivars

Notes et références

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia FR

Orthophytum vagans: Brief Summary

fourni par wikipedia FR

Orthophytum vagans est une espèce de plante du genre Orthophytum.

Ce broméliacée est endémique de la Forêt atlantique (Mata Atlantica Brasileira) dans l'État d'Espírito Santo, situé dans le sud-est du Brésil.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia FR

Orthophytum vagans ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Orthophytum vagans là một loài thực vật có hoa trong họ Bromeliaceae. Loài này được M.B.Foster mô tả khoa học đầu tiên năm 1960.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Orthophytum vagans. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến phân họ dứa Bromelioideae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI

Orthophytum vagans: Brief Summary ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Orthophytum vagans là một loài thực vật có hoa trong họ Bromeliaceae. Loài này được M.B.Foster mô tả khoa học đầu tiên năm 1960.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI