dcsimg

Hydnopolyporus ( anglais )

fourni par wikipedia EN

Hydnopolyporus is a genus of two species of fungi.[1] The genus was circumscribed in 1962 by English mycologist Derek Reid with H. fimbriatus as the type species.[2]

Although traditionally classified in the family Meripilaceae,[3] recent molecular phylogenetic analysis supports the placement of Hydnopolyporus in the Irpicaceae.[4][5]

References

  1. ^ "Hydnopolyporus D.A. Reid 1962". MycoBank. International Mycological Association. Retrieved 2011-02-07.
  2. ^ Reid, D.A. (1962). "Notes on fungi which have been referred to the Thelephoraceae senso lato". Persoonia. 2 (2): 109–170 (see p. 151).
  3. ^ Kirk, P.M.; Cannon, P.F.; Minter, D.W.; Stalpers, J.A. (2008). Dictionary of the Fungi (10th ed.). Wallingford, UK: CAB International. p. 325. ISBN 978-0-85199-826-8.
  4. ^ Miettinen, Otto; Spirin, Viacheslav; Vlasák, Josef; Rivoire, Bernard; Stenroos, Spoili; Hibbett, David S. (2016). "Polypores and genus concepts in Phanerochaetaceae (Polyporales, Basidiomycota)". MycoKeys. 17: 1–46. doi:10.3897/mycokeys.17.10153. open access
  5. ^ Justo, Alfredo; Miettinen, Otto; Floudas, Dimitrios; Ortiz-Santana, Beatriz; Sjökvist, Elisabet; Lindner, Daniel; Nakasone, Karen; Niemelä, Tuomo; Larsson, Karl-Henrik; Ryvarden, Leif; Hibbett, David S. (2017). "A revised family-level classification of the Polyporales (Basidiomycota)". Fungal Biology. 121 (9): 798–824. doi:10.1016/j.funbio.2017.05.010. PMID 28800851.
 title=
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Hydnopolyporus: Brief Summary ( anglais )

fourni par wikipedia EN

Hydnopolyporus is a genus of two species of fungi. The genus was circumscribed in 1962 by English mycologist Derek Reid with H. fimbriatus as the type species.

Although traditionally classified in the family Meripilaceae, recent molecular phylogenetic analysis supports the placement of Hydnopolyporus in the Irpicaceae.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Hydnopolyporus ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Hydnopolyporus là một chi nấm thuộc họ Meripilaceae.[1] Chi này phân bố rộng khắp và có ba loài.[2]

Tham khảo

  1. ^ Hydnopolyporus D.A. Reid 1962”. MycoBank. International Mycological Association. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2011.
  2. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford, UK: CABI. tr. 325. ISBN 9780851998268.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Lớp Nấm tán này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI

Hydnopolyporus: Brief Summary ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Hydnopolyporus là một chi nấm thuộc họ Meripilaceae. Chi này phân bố rộng khắp và có ba loài.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI