dcsimg

Vanderbylia ( anglais )

fourni par wikipedia EN

Vanderbylia is a genus of fungi in the family Polyporaceae. It was circumscribed by British mycologist Derek Reid in 1973.[1]

Species

References

  1. ^ Reid, D.A. (1973). "A reappraisal of type and authentic specimens of Basidiomycetes in the van der Byl herbarium, Stellenbosch". South African Journal of Botany. 39 (2): 141–178.
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Vanderbylia: Brief Summary ( anglais )

fourni par wikipedia EN

Vanderbylia is a genus of fungi in the family Polyporaceae. It was circumscribed by British mycologist Derek Reid in 1973.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia authors and editors
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia EN

Vanderbylia ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Vanderbylia là một chi nấm thuộc họ Polyporaceae.

Tham khảo

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Lớp Nấm tán này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI

Vanderbylia: Brief Summary ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Vanderbylia là một chi nấm thuộc họ Polyporaceae.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI