dcsimg
Life » » Fungi » » Ascomycota » » Meliolaceae »

Ceratospermopsis xylopiae Bat. 1951