Matteuccia struthiopteris ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Matteuccia struthiopteris là một loài thực vật có mạch trong họ Woodsiaceae. Loài này được (L.) Tod. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1866.[3]

Hình ảnh

Chú thích

  1. ^ Johnson, David M. (1993). “Matteuccia struthiopteris var. pensylvanica”. Trong Flora of North America Editorial Committee. Flora of North America. Flora of North America North of Mexico 2 (New York and Oxford: Oxford University Press).
  2. ^ Elias, Thomas; Dykeman, Peter (1982). Edible Wild Plants. New York, NY: Sterling Publishing Co., Inc. tr. 58. ISBN 978-1-4027-6715-9.
  3. ^ The Plant List (2010). Matteuccia struthiopteris. Truy cập ngày 13 tháng 8 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết liên quan đến họ dương xỉ Woodsiaceae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Matteuccia struthiopteris: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Matteuccia struthiopteris là một loài thực vật có mạch trong họ Woodsiaceae. Loài này được (L.) Tod. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1866.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI