dcsimg

Brief Summary

  Vitex payos: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Vitex payos là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa môi. Loài này được (Lour.) Merr. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1935.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  730c1ce6b13dc7d039dbed62b34eac30

Comprehensive Description