dcsimg
539.safh om1819 1319473950 jpg.130x130
Life » » Plants » » Mint family »

Vitex payos (Lour.) Merr.

Brief Summary

    Vitex payos: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Vitex payos là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa môi. Loài này được (Lour.) Merr. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1935.

Comprehensive Description