dcsimg

Thorncroftia

provided by wikipedia EN

Thorncroftia is a genus of flowering plants in the mint family, Lamiaceae, first described as a genus in 1912. It is native to southern Africa.[2]

Species
  1. Thorncroftia greenii Changwe & K.Balkwill - KwaZulu-Natal
  2. Thorncroftia longiflora N.E.Br - Mpumalanga, Swaziland
  3. Thorncroftia lotteri T.J.Edwards & McMurtry - Mpumalanga
  4. Thorncroftia media Codd - Northern Province of South Africa
  5. Thorncroftia succulenta (R.A.Dyer & E.A.Bruce) Codd - Northern Province of South Africa
  6. Thorncroftia thorncroftii (S.Moore) Codd - Mpumalanga, Swaziland, Northern Province of South Africa

References

  1. ^ 1919 illustration, M.S. del., J.N.Fitch lith. - Curtis's Botanical Magazine, London., vol. 145 [= ser. 4, vol. 15]: Tab. 8824
  2. ^ Kew World Checklist of Selected Plant Families

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Thorncroftia: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Thorncroftia is a genus of flowering plants in the mint family, Lamiaceae, first described as a genus in 1912. It is native to southern Africa.

Species Thorncroftia greenii Changwe & K.Balkwill - KwaZulu-Natal Thorncroftia longiflora N.E.Br - Mpumalanga, Swaziland Thorncroftia lotteri T.J.Edwards & McMurtry - Mpumalanga Thorncroftia media Codd - Northern Province of South Africa Thorncroftia succulenta (R.A.Dyer & E.A.Bruce) Codd - Northern Province of South Africa Thorncroftia thorncroftii (S.Moore) Codd - Mpumalanga, Swaziland, Northern Province of South Africa
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Thorncroftia ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Thorncroftia es un género[1]​ con cinco especies de plantas con flores perteneciente a la familia Lamiaceae. Es originario de Sudáfrica.

Especies

Referencias

  1. «Thorncroftia». Royal Botanic Gardens, Kew: World Checklist of Selected Plant Families. Consultado el 31 de marzo de 2010.

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Thorncroftia: Brief Summary ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Thorncroftia es un género​ con cinco especies de plantas con flores perteneciente a la familia Lamiaceae. Es originario de Sudáfrica.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Thorncroftia ( Portuguese )

provided by wikipedia PT
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores e editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia PT

Thorncroftia: Brief Summary ( Portuguese )

provided by wikipedia PT

Thorncroftia é um gênero botânico da família Lamiaceae

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores e editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia PT

Thorncroftia ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Thorncroftia là một chi thực vật có hoa trong họ Hoa môi (Lamiaceae).[1]

Loài

Chi Thorncroftia gồm các loài:

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Thorncroftia. Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết về tông hoa môi Ocimeae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Thorncroftia: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Thorncroftia là một chi thực vật có hoa trong họ Hoa môi (Lamiaceae).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI