dcsimg

Distribution ( Portuguese )

provided by IABIN
Chile Central
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidade Estadual de CAMPINAS
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Peltodon longipes ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Peltodon longipes là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa môi. Loài này được A.St.-Hil. ex Benth. mô tả khoa học đầu tiên năm 1833.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Peltodon longipes. Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết về tông hoa môi Ocimeae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Peltodon longipes: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Peltodon longipes là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa môi. Loài này được A.St.-Hil. ex Benth. mô tả khoa học đầu tiên năm 1833.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI