dcsimg
Image of Turton's wentletrap
Life » » Animals » » Molluscs » Snails »

Turton's Wentletrap

Epitonium turtonis (W. Turton 1819)