dcsimg
Image of <i>Brachidontes exustus</i> (Linnaeus 1758)
Creatures » » Animals » » Molluscs » Bivalves »

Marine Mussels

Mytilidae

Họ Vẹm ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Mytilidae là một họ trai nước mặn lớn, thân mềm hai mảnh vỏ trong bộ Mytiloida. Nó là họ duy nhất trong bộ. Bộ (và họ) chứa 32 chi.

Chi

 src=
A bed of the edible California mussel, Mytilus californianus.
 src=
Mussels and attached barnacles on the Cornish coast near Newquay.

Chi trong họ Mytilidae bao gồm:[1][2]

Tham khảo

  1. ^ Mytilidae (TSN 79451) tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
  2. ^ Myers, P., R. Espinosa, C. S. Parr, T. Jones, G. S. Hammond, and T. A. Dewey. 2006. The Animal Diversity Web (online). Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2007 at AnimalDiversity
  3. ^ Kenk, V.C. & Wilson, B.R., 1985. A new mussel (Bivalvia: Mytilidae) from hydrothermal vents in the Galapagos Rift zone. Malacologia, 26 (1-2), 253-271. Bathymodilus at fr:Bathymodiolus
  4. ^ “WoRMS”. Truy cập 5 tháng 11 năm 2015.

Liên kết ngoài

 src= Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Họ Vẹm  src= Wikispecies có thông tin sinh học về Họ Vẹm

Bản mẫu:Edible molluscs

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Họ Vẹm: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Mytilidae là một họ trai nước mặn lớn, thân mềm hai mảnh vỏ trong bộ Mytiloida. Nó là họ duy nhất trong bộ. Bộ (và họ) chứa 32 chi.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI