dcsimg
Image of Brachidontes exustus (Linnaeus 1758)
Life » » Animals » » Molluscs » Mussels »

Marine Mussels

Mytilidae

Dâng-chái ( Min Dong )

provided by wikipedia emerging languages

Dâng-chái(淡菜) sê siŏh cṳ̄ng niōng-tā̤ dông-ŭk(軟體動物), sê hāi-chiĕng gì siŏh cṳ̄ng.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors