dcsimg

Ornithodira ( Polish )

provided by wikipedia POL

Ornithodiraklad archozaurów (Archosauria) obejmujący m.in. dinozaury.

W 1986 roku Jacques Gauthier ukuł termin Ornithodira dla kladu obejmującego ostatniego wspólnego przodka dinozaurów i pterozaurów oraz wszystkich jego potomków[1]. W 1991 roku Paul Sereno jako pierwszy formalnie zdefiniował Ornithodira. Wedle tej definicji w skład Ornithodira wchodził skleromochl, a grupa ta była potencjalnie większa niż Ornithodira sensu Gauthier[2]. W 1999 roku Michael J. Benton doszedł do wniosku, że Scleromochlus w istocie nie należał do Ornithodira sensu Gauthier i kladowi obejmującemu wszystkie archozaury sensu Gauthier (tj. należące do grupy koronowej, przez Bentona nazywanej Avesuchia) bliżej spokrewnione z dinozaurami niż z krokodylami nadał nazwę Avemetatarsalia[3]. W 2004 roku Benton formalnie zdefiniował Ornithodira sensu Gauthier[4]. W 2005 Sereno stwierdził jednak, że Ornithodira nie było użyteczną koncepcją[5] – w przeciwieństwie do Avemetatarsalia[6].

Niektórzy naukowcy, m.in. Bennett (1996), sugerowali, że pterozaury nie są blisko spokrewnione z dinozaurami, lecz zajmują bardziej bazalną pozycję wśród archozauromorfów, prawdopodobnie pośrednią pomiędzy Proterosuchidae a Erythrosuchidae[7], jednak większość autorów zgadza się, że ich najbliższymi znanymi krewnymi – być może z wyjątkiem skleromochla[8] – są dinozauromorfy[2][3][4]. Jedynymi współczesnymi przedstawicielami Ornithodira są ptaki[2][3][4].

Filogeneza

Kladogram Ornithodira według Nesbitta i współpracowników (2010)[9]
Ornithodira

Pterosauromorpha


Dinosauromorpha

Lagerpetidae


Dinosauriformes

Marasuchus
Silesauridae


Dinosauria

TheropodaSauropodomorpha

Ornithischia
Przypisy

 1. Jacques A. Gauthier: Saurischian monophyly and the origin of birds. W: Kevin Padian (red.): The Origin of Birds and the Evolution of Flight. Memoirs of the California Academy of Sciences 8, 1986, s. 1–55. ISBN 0-940228-14-9.
 2. a b c Paul C. Sereno. Basal archosaurs: phylogenetic relationships and functional implications. „Society of Vertebrate Paleontology Memoir”. 2, s. 1–53, 1991. DOI: 10.1080/02724634.1991.10011426 (ang.).
 3. a b c Michael J. Benton. Scleromochlus taylori and the origin of dinosaurs and pterosaurs. „Philosophical Transactions of the Royal Society of London B”. 354, s. 1423–1446, 1999. DOI: 10.1098/rstb.1999.0489 (ang.).
 4. a b c Michael J. Benton: Origin and Relationships of Dinosauria. W: David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (red.): The Dinosauria. Wyd. drugie. Berkeley: University of California Press, 2004, s. 7–19. ISBN 0-520-24209-2.
 5. Sereno, P. C. 2005. Ornithodira. Stem Archosauria—TaxonSearch [version 1.0, 2005 November 7] (ang.) [dostęp 22 września 2010]
 6. Sereno, P. C. 2005. Avemetatarsalia. Stem Archosauria—TaxonSearch [version 1.0, 2005 November 7] (ang.) [dostęp 22 września 2010]
 7. S. Christopher Bennett. The phylogenetic position of the Pterosauria within the Archosauromorpha. „Zoological Journal of the Linnean Society”. 118 (3), s. 261–308, 1996. DOI: 10.1111/j.1096-3642.1996.tb01267.x (ang.).
 8. Stephen L. Brusatte, Michael J. Benton, Julia B. Desojo, Max C. Langer. The higher-level phylogeny of Archosauria (Tetrapoda: Diapsida). „Journal of Systematic Palaeontology”. 8 (1), s. 3–47, 2010. DOI: 10.1080/14772010903537732 (ang.).
 9. Sterling J. Nesbitt, Christian A. Sidor, Randall B. Irmis, Kenneth D. Angielczyk, Roger M. H. Smith, Linda A. Tsuji. Ecologically distinct dinosaurian sister group shows early diversification of Ornithodira. „Nature”. 464, s. 95–98, 2010. DOI: 10.1038/nature08718 (ang.).
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autorzy i redaktorzy Wikipedii
original
visit source
partner site
wikipedia POL

Ornithodira: Brief Summary ( Polish )

provided by wikipedia POL

Ornithodira – klad archozaurów (Archosauria) obejmujący m.in. dinozaury.

W 1986 roku Jacques Gauthier ukuł termin Ornithodira dla kladu obejmującego ostatniego wspólnego przodka dinozaurów i pterozaurów oraz wszystkich jego potomków. W 1991 roku Paul Sereno jako pierwszy formalnie zdefiniował Ornithodira. Wedle tej definicji w skład Ornithodira wchodził skleromochl, a grupa ta była potencjalnie większa niż Ornithodira sensu Gauthier. W 1999 roku Michael J. Benton doszedł do wniosku, że Scleromochlus w istocie nie należał do Ornithodira sensu Gauthier i kladowi obejmującemu wszystkie archozaury sensu Gauthier (tj. należące do grupy koronowej, przez Bentona nazywanej Avesuchia) bliżej spokrewnione z dinozaurami niż z krokodylami nadał nazwę Avemetatarsalia. W 2004 roku Benton formalnie zdefiniował Ornithodira sensu Gauthier. W 2005 Sereno stwierdził jednak, że Ornithodira nie było użyteczną koncepcją – w przeciwieństwie do Avemetatarsalia.

Niektórzy naukowcy, m.in. Bennett (1996), sugerowali, że pterozaury nie są blisko spokrewnione z dinozaurami, lecz zajmują bardziej bazalną pozycję wśród archozauromorfów, prawdopodobnie pośrednią pomiędzy Proterosuchidae a Erythrosuchidae, jednak większość autorów zgadza się, że ich najbliższymi znanymi krewnymi – być może z wyjątkiem skleromochla – są dinozauromorfy. Jedynymi współczesnymi przedstawicielami Ornithodira są ptaki.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autorzy i redaktorzy Wikipedii
original
visit source
partner site
wikipedia POL

鳥頸類主龍 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

鳥頸類主龍(Ornithodira)又稱鳥頸總目,是一個龐大的主龍類演化支。鳥頸類主龍的特徵是挺立的步態與S狀曲線的脖子,所以命名為鳥頸類主龍。鳥頸類主龍包括兩個主要的次演化支:恐龍(Dinosauromorpha)和翼龍目

在1986年,嘉克斯·高斯特(Jacques Gauthier)提出一個演化支,鳥頸類主龍,包含:恐龍翼龍的最近共同祖先、以及其最近共同祖先的所有後代。在1991年,保羅·塞里諾(Paul Sereno)提出正式的演化支定義,但包含斯克列羅龍Scleromochlus)在內,因此範圍較高斯特版本更大。在1999年,麥可·班頓(Michael Benton)認為鳥頸類主龍不包含斯克列羅龍,與高斯特版本相同;班頓並提出另一個演化支,Avemetatarsalia(意為鳥類蹠骨),包含所有接近恐龍,而離鱷魚較遠的物種。在2004年,班頓對鳥頸類主龍提出另一正式定義,採納高斯特版本。在2005年,塞里諾提出鳥頸類主龍不是有效的用法,Avemetatarsalia較具效力。

恐龍形態類(Dinosauromorpha)包括原始的馬拉鱷龍兔蜥Lagerpeton),與牠們著名的後代恐龍獸腳亞目被現代科學家認為是現代鳥類的祖先。

翼龍目是著名的飛行爬行動物,也許是第一群能夠動力飛行的脊椎動物。大多數科學家認為翼龍目既沒有S狀曲線脖子,也沒有挺立步態。然而,鳥頸類主龍演化支仍然是有效的,因為它的定義是依照演化支,而非特徵,因此包估恐龍與翼龍類,以及恐龍的後代鳥類。

演化史

以下根據M.D. Ezcurra在2006年的研究:

鳥頸類主龍 翼龙形类

斯克列羅龍

   

翼龍目

    恐龍形態類

兔蜥

恐龍形類  

馬拉鱷龍

     

偽兔鱷

     

西里龍

     

真腔骨龍

恐龍總目 蜥臀目

艾雷拉龍科

真蜥臀類

獸腳亞目

   

蜥腳形亞目

       

鳥臀目

               

參考資料

 • Michael J. Benton: Origin and relationships of Dinosauria. In: David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (Hrsg.): The Dinosauria. Zweite Auflage. University of California Press, Berkeley 2004, S. 7-19, ISBN 0-520-24209-2.
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

鳥頸類主龍: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

鳥頸類主龍(Ornithodira)又稱鳥頸總目,是一個龐大的主龍類演化支。鳥頸類主龍的特徵是挺立的步態與S狀曲線的脖子,所以命名為鳥頸類主龍。鳥頸類主龍包括兩個主要的次演化支:恐龍(Dinosauromorpha)和翼龍目

在1986年,嘉克斯·高斯特(Jacques Gauthier)提出一個演化支,鳥頸類主龍,包含:恐龍翼龍的最近共同祖先、以及其最近共同祖先的所有後代。在1991年,保羅·塞里諾(Paul Sereno)提出正式的演化支定義,但包含斯克列羅龍(Scleromochlus)在內,因此範圍較高斯特版本更大。在1999年,麥可·班頓(Michael Benton)認為鳥頸類主龍不包含斯克列羅龍,與高斯特版本相同;班頓並提出另一個演化支,Avemetatarsalia(意為鳥類蹠骨),包含所有接近恐龍,而離鱷魚較遠的物種。在2004年,班頓對鳥頸類主龍提出另一正式定義,採納高斯特版本。在2005年,塞里諾提出鳥頸類主龍不是有效的用法,Avemetatarsalia較具效力。

恐龍形態類(Dinosauromorpha)包括原始的馬拉鱷龍兔蜥(Lagerpeton),與牠們著名的後代恐龍獸腳亞目被現代科學家認為是現代鳥類的祖先。

翼龍目是著名的飛行爬行動物,也許是第一群能夠動力飛行的脊椎動物。大多數科學家認為翼龍目既沒有S狀曲線脖子,也沒有挺立步態。然而,鳥頸類主龍演化支仍然是有效的,因為它的定義是依照演化支,而非特徵,因此包估恐龍與翼龍類,以及恐龍的後代鳥類。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑