dcsimg

Zanonia

provided by wikipedia EN

Zanonia is a monotypic genus in the flowering plant family Cucurbitaceae (the cucumber, squash, and pumpkin family).

The only species is Zanonia indica, a medium-sized liana found in the Indian Subcontinent and Southeast Asia east to New Guinea. It has a number of subspecies.[1]

At one time a number of Alsomitra species were classified among the Zanonia.

References

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Zanonia: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Zanonia is a monotypic genus in the flowering plant family Cucurbitaceae (the cucumber, squash, and pumpkin family).

The only species is Zanonia indica, a medium-sized liana found in the Indian Subcontinent and Southeast Asia east to New Guinea. It has a number of subspecies.

At one time a number of Alsomitra species were classified among the Zanonia.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Zanonia ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Zanonia: Brief Summary ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Zanonia es un género con 20 especies de plantas con flores perteneciente a la familia Cucurbitaceae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Zanonia ( Portuguese )

provided by wikipedia PT
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores e editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia PT

Zanonia: Brief Summary ( Portuguese )

provided by wikipedia PT

Zanonia é um género botânico pertencente à família Cucurbitaceae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores e editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia PT

Zanonia ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Zanonia là một chi thực vật có hoa trong họ Cucurbitaceae.[1]

Loài

Chi Zanonia gồm các loài:

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Zanonia. Truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết Họ Bầu bí này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Zanonia: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Zanonia là một chi thực vật có hoa trong họ Cucurbitaceae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

翅子瓜属 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

翅子瓜属学名Zanonia)是葫芦科下的一个属,为藤本植物。该属仅有一种,分布于中南半岛中国云南南部。[1]

参考文献

  1. ^ 中国种子植物科属词典. 中国数字植物标本馆. (原始内容存档于2012-04-11).

外部链接

小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

翅子瓜属: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

翅子瓜属(学名:Zanonia)是葫芦科下的一个属,为藤本植物。该属仅有一种,分布于中南半岛中国云南南部。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑