dcsimg

Volvocales ( Azerbaijani )

provided by wikipedia AZ
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Vikipediya müəllifləri və redaktorları
original
visit source
partner site
wikipedia AZ

Volvocales: Brief Summary ( Azerbaijani )

provided by wikipedia AZ

Volvocales (lat. Volvocales) chlorophyceae sinfinə aid bitki sırası.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Vikipediya müəllifləri və redaktorları
original
visit source
partner site
wikipedia AZ

Volvoksidlər ( Azerbaijani )

provided by wikipedia AZ

Volvoksidlər dəstəsi (lat. Volvoxida) — protozoylar tipinə aid olan dəstə.

Haqqında

Tək yaşayan yaşıl və ya rəngsiz qamçılılardır. Bədən forması girdə, ovalvari, uzunsov, ellipsvarı, olur. Eyni uzunluqda olan qamçıların sayı 2 və ya 4 olur. Onlar bədənin ön ucunda - pellikulanın azacıq qalınlaşıb papilla əmələ gətirdiyi yerdən başlanır. Pellikulası qalındır. Stiqma bədənin ön ucunda yerləşir. Rəngsiz növlərdə stiqma və xloroplastlardan məhrumdur. Qamçıların əsasında iki yiğılıb-açılan vakuol yerləşir. [1] Ehtiyat – maddəsi nişastadır. Nüvə girdədir. Hüceyrənin mərkəzində yerləşir. Çoxalması aqam yolladır. İzoqamiya və ya anizoqamiya formasında cinsi prosesi də məlumdur. Avtotrof və ya saprofitdir. Üzvi maddələrlə zəngin olan şirinsu hövzələrində yaşayır. Suyun təmizlənməsində və durulaşmasında iştirak edirlər. 250 növü məlumdur. Azərbaycanda Chlamydomonadidae fəsiləsinə daxil olan Polytoma cinsinin nümayəndələri tapılmışdır. [2]

Mənbə

Azərbaycanın heyvanlar aləmi . I cild . Birhüceyrəlilər və çoxhüceyrəlilər (buğumayaqlılar və xordalılardan başqa). – Bakı, Elm. 2002 . – 268 s.

Həmçinin bax

Xarici keçidlər

İstinadlar

  1. Azərbaycanın heyvanlar aləmi. I cild. Bakı, Elm, 2002, 268 s
  2. Azərbaycanın heyvanlar aləmi. I cild. Bakı, Elm, 2002, 268 s
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Vikipediya müəllifləri və redaktorları
original
visit source
partner site
wikipedia AZ

Volvoksidlər: Brief Summary ( Azerbaijani )

provided by wikipedia AZ

Volvoksidlər dəstəsi (lat. Volvoxida) — protozoylar tipinə aid olan dəstə.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Vikipediya müəllifləri və redaktorları
original
visit source
partner site
wikipedia AZ