dcsimg

Marmoritis

provided by wikipedia EN

Marmoritis is a genus of plants in the Lamiaceae, first described in 1833. It is native to western China and the Himalayas.[1][2]

Species[1]
 1. Marmoritis complanata (Dunn) A.L.Budantzev - Qinghai, Sichuan, Tibet, Yunnan
 2. Marmoritis decolorans (Hemsl.) H.W.Li - Tibet, Nepal
 3. Marmoritis nivalis (Benth.) Hedge - Tibet, Nepal, Himalayas of northern India
 4. Marmoritis pharica (Prain) A.L.Budantzev - Tibet, Nepal
 5. Marmoritis rotundifolia Benth - Tibet, Himalayas of northern India

References

"
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Marmoritis: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Marmoritis is a genus of plants in the Lamiaceae, first described in 1833. It is native to western China and the Himalayas.

Species Marmoritis complanata (Dunn) A.L.Budantzev - Qinghai, Sichuan, Tibet, Yunnan Marmoritis decolorans (Hemsl.) H.W.Li - Tibet, Nepal Marmoritis nivalis (Benth.) Hedge - Tibet, Nepal, Himalayas of northern India Marmoritis pharica (Prain) A.L.Budantzev - Tibet, Nepal Marmoritis rotundifolia Benth - Tibet, Himalayas of northern India
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Marmoritis ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Marmoritis es un género con cuatro especies de plantas con flores perteneciente a la familia Lamiaceae.[1]​ Es originario del Himalaya hasta China.

Especies

Referencias

 1. a b «Marmoritis». Royal Botanic Gardens, Kew: World Checklist of Selected Plant Families. Consultado el 6 de abril de 2010.
"
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Marmoritis: Brief Summary ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Marmoritis es un género con cuatro especies de plantas con flores perteneciente a la familia Lamiaceae.​ Es originario del Himalaya hasta China.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Marmoritis ( Portuguese )

provided by wikipedia PT
Espécies Ver texto.

Marmoritis é um gênero botânico da família Lamiaceae

Espécies

 • Marmoritis complanata
 • Marmoritis decolorans
 • Marmoritis nivalis
 • Marmoritis pharica

Ligações externas

Ícone de esboço Este artigo sobre a ordem Lamiales, integrado no Projeto Plantas é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o.
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores e editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia PT

Marmoritis: Brief Summary ( Portuguese )

provided by wikipedia PT

Marmoritis é um gênero botânico da família Lamiaceae

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores e editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia PT

Marmoritis ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Marmoritis là một chi thực vật có hoa trong họ Hoa môi (Lamiaceae).[2]

Loài

Chi Marmoritis gồm các loài:

Chú thích

 1. ^ Kew World Checklist of Selected Plant Families
 2. ^ The Plant List (2010). Marmoritis. Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết về tông hoa môi Mentheae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Marmoritis: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Marmoritis là một chi thực vật có hoa trong họ Hoa môi (Lamiaceae).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

扭连钱属 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

扭连钱属学名Phyllophyton)是唇形科下的一个属,为多年生草本植物。该属共有约5种,分布于中国西藏四川云南青海[1]

参考文献

 1. ^ 中国种子植物科属词典. 中国数字植物标本馆. (原始内容存档于2012-04-11).

外部链接

小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

扭连钱属: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

扭连钱属(学名:Phyllophyton)是唇形科下的一个属,为多年生草本植物。该属共有约5种,分布于中国西藏四川云南青海

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑