dcsimg

Коёнтомук ( Kirghiz; Kyrgyz )

provided by wikipedia emerging languages
 src=
Perovskia atriplicifolia.

Коёнтомук (лат. Perovskia) – өсүмдүктөрдүн эрин гүлдүүлөр тукумундагы уруусу. Бийикт. 1 мге жеткен тарбагай бутактуу, өтө жыттуу чала бадал. Жалбырактары жөнөкөй же канаттай кесиктүү, тушташ жайгашкан. Көгүш-кызгылт гүлдөрү эки эриндүү. Топ гүлү – шыпыргыдай, Мөмөсү – жаңгакча. Кыргызстанда 5 түрү өсөт. Сай, таштак, шагылдуу жерлерде кездешет. Кооз, балдуу, эфир майлуу өсүмдүк. Жер үстүндөгү бөлүгүнөн алынган эфир майы парфюмерия өндүрүшүндө колдонулат, гүлдөрүндөгү пигмент менен кездемелерди кызгылт, мала-кызыл түскө боёого болот. Коңул гүлдөй К. уу өсүмдүк, андан алкалоид алынат.

Колдонулган адабияттар

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia жазуучу жана редактор

Коёнтомук: Brief Summary ( Kirghiz; Kyrgyz )

provided by wikipedia emerging languages
 src= Perovskia atriplicifolia.

Коёнтомук (лат. Perovskia) – өсүмдүктөрдүн эрин гүлдүүлөр тукумундагы уруусу. Бийикт. 1 мге жеткен тарбагай бутактуу, өтө жыттуу чала бадал. Жалбырактары жөнөкөй же канаттай кесиктүү, тушташ жайгашкан. Көгүш-кызгылт гүлдөрү эки эриндүү. Топ гүлү – шыпыргыдай, Мөмөсү – жаңгакча. Кыргызстанда 5 түрү өсөт. Сай, таштак, шагылдуу жерлерде кездешет. Кооз, балдуу, эфир майлуу өсүмдүк. Жер үстүндөгү бөлүгүнөн алынган эфир майы парфюмерия өндүрүшүндө колдонулат, гүлдөрүндөгү пигмент менен кездемелерди кызгылт, мала-кызыл түскө боёого болот. Коңул гүлдөй К. уу өсүмдүк, андан алкалоид алынат.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia жазуучу жана редактор