dcsimg
Image of Annual silver hairgrass
Life » » Plants » » Angiosperms » » True Grasses »

Annual Silver Hairgrass

Aira elegans Willd. ex Roem. & Schult.

Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
Chile Central
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Aira elegantissima ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Aira elegantissima là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được Schur mô tả khoa học đầu tiên năm 1853.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Aira elegantissima. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết chủ đề tông thực vật Poeae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Aira elegantissima: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Aira elegantissima là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được Schur mô tả khoa học đầu tiên năm 1853.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI