dcsimg
Image of LETTERMAN NEEDLEGRASS
Creatures » » Plants » » Angiosperms » » True Grasses »

Letterman Needlegrass

Stipa lettermanii Vasey

Achnatherum lettermanii

provided by wikipedia EN

Achnatherum lettermanii is a species of grass known by the common name Letterman's needlegrass. The updated and accepted name is Stipa lettermanii.[1] It is native to the western United States from California to Montana to New Mexico, where it is a resident of several types of habitat.

Achnatherum lettermanii is a tufting perennial bunchgrass which forms large clumps of erect stems up to about 80 centimeters tall. The leaves are short and slightly curly. The inflorescence is up to about 19 centimeters long and has open branches with few spikelets. Each spikelet is less than a centimeter long but has an awn which can be up to about 2.5 centimeters in length. The awn has two kinks.

References

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Achnatherum lettermanii: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Achnatherum lettermanii is a species of grass known by the common name Letterman's needlegrass. The updated and accepted name is Stipa lettermanii. It is native to the western United States from California to Montana to New Mexico, where it is a resident of several types of habitat.

Achnatherum lettermanii is a tufting perennial bunchgrass which forms large clumps of erect stems up to about 80 centimeters tall. The leaves are short and slightly curly. The inflorescence is up to about 19 centimeters long and has open branches with few spikelets. Each spikelet is less than a centimeter long but has an awn which can be up to about 2.5 centimeters in length. The awn has two kinks.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Stipa lettermanii ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Stipa lettermanii là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được Vasey miêu tả khoa học đầu tiên năm 1886.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Stipa lettermanii. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết chủ đề tông thực vật Stipeae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Stipa lettermanii: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Stipa lettermanii là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được Vasey miêu tả khoa học đầu tiên năm 1886.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI