dcsimg
Image of Thujopsis dolabrata var. hondae Makino
Life » » Plants » » Gymnosperms » » Cypress Family »

Hiba Arbor Vitae

Thujopsis dolabrata (Thunb. ex L. fil.) Siebold & Zucc.