dcsimg

Porthmeus argenteus. 1863. Lithia; Porthmeus.