dcsimg

Eulophias tanneri Smith. 1904. Blennidae; Eulophias.