dcsimg

Họ Lam tinh ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Họ Lam tinh hay họ Thu thủy tiên Chile (danh pháp khoa học: Tecophilaeaceae) là một họ thực vật hạt kín, được các hệ thống phân loại của APG xếp trong bộ Asparagales của nhánh monocots[1].

Họ này mới được các nhà phân loại học công nhận gần đây. Hệ thống APG III năm 2009 (không đổi so với các phiên bản năm 19982003) công nhận họ này. Họ này theo APG bao gồm khoảng 7-9 chi với 23 loài cây thân thảo kích thước từ nhỏ tới trung bình, nói chung thân không lông, sinh sống tại khu vực châu Phi, miền tây Nam Mỹ và miền tây Bắc Mỹ. Định nghĩa này bao gồm cả chi Cyanastrum, mà đôi khi tách riêng ra thành họ có danh pháp Cyanastraceae.

Các chi

Chi Lanaria đôi khi cũng được xếp trong họ này, nhưng APG tách ra thành họ riêng có danh pháp Lanariaceae.

Phát sinh chủng loài

Cây phát sinh chủng loài dưới đây lấy theo APG III.

Asparagales


Orchidaceae

Boryaceae
Blandfordiaceae
Lanariaceae
AsteliaceaeHypoxidaceae

IxioliriaceaeTecophilaeaceae

Doryanthaceae
Iridaceae
Xeronemataceae
Xanthorrhoeaceae s. l.


Hemerocallidoideae (Hemerocallidaceae)
Xanthorrhoeoideae (Xanthorrhoeaceae s. s.)Asphodeloideae (Asphodelaceae)Amaryllidaceae s. l.


Agapanthoideae (Agapanthaceae)
Allioideae (Alliaceae)Amaryllidoideae (Amaryllidaceae s. s.)


Asparagaceae s. l.Aphyllanthoideae (Aphyllanthaceae)
Brodiaeoideae (Themidaceae)Scilloideae (Hyacinthaceae)
Agavoideae (Agavaceae)

Lomandroideae (Laxmanniaceae)
Asparagoideae (Asparagaceae s. s.)Nolinoideae (Ruscaceae)


Ghi chú

  1. ^ Angiosperm Phylogeny Group III (2009), “An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III”, Botanical Journal of the Linnean Society 161 (2): 105–121, doi:10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x

Liên kết ngoài

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Họ Lam tinh: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Họ Lam tinh hay họ Thu thủy tiên Chile (danh pháp khoa học: Tecophilaeaceae) là một họ thực vật hạt kín, được các hệ thống phân loại của APG xếp trong bộ Asparagales của nhánh monocots.

Họ này mới được các nhà phân loại học công nhận gần đây. Hệ thống APG III năm 2009 (không đổi so với các phiên bản năm 19982003) công nhận họ này. Họ này theo APG bao gồm khoảng 7-9 chi với 23 loài cây thân thảo kích thước từ nhỏ tới trung bình, nói chung thân không lông, sinh sống tại khu vực châu Phi, miền tây Nam Mỹ và miền tây Bắc Mỹ. Định nghĩa này bao gồm cả chi Cyanastrum, mà đôi khi tách riêng ra thành họ có danh pháp Cyanastraceae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI