dcsimg
542.2583061844.130x130
Life » » Plants » » Poppy family »

Prickly Poppy

Argemone polyanthemos (Fedde) Ownbey