dcsimg
Life » » Plants » » Poppy family »

Argemone crassifolia Ownbey

Brief Summary

  Argemone crassifolia: Brief Summary ( Polish )
  provided by wikipedia POL

  Argemone crassifolia Ownbey – gatunek rośliny z rodziny makowatych (Papaveraceae Juss.). Występuje endemicznie w Chile, na pustyni Atakama.

  Argemone crassifolia: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Argemone crassifolia là một loài thực vật có hoa trong họ Anh túc. Loài này được Ownbey mô tả khoa học đầu tiên năm 1961.

Comprehensive Description

Distribution

  Distribution ( Spanish; Castilian )
  provided by IABIN
  Chile Central