dcsimg

Matthaea

provided by wikipedia EN

Matthaea is a genus of plant in family Monimiaceae. Its native range is Malesia. It contains the following accepted species:[1]

References

  1. ^ "Matthaea Blume". Plants of the World Online. Accessed 22 August 2021
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Matthaea: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Matthaea is a genus of plant in family Monimiaceae. Its native range is Malesia. It contains the following accepted species:

Matthaea chartacea Merr. Matthaea heterophylla Quisumb. & Merr. Matthaea intermedia Merr. Matthaea pubescens Merr. ex Perkins Matthaea sancta Blume Matthaea vidalii Perkins
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Matthaea ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Matthaea: Brief Summary ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Matthaea es un género con 14 especies de plantas de flores perteneciente a la familia Monimiaceae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Matthaea ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Matthaea là một chi thực vật thuộc họ Monimiaceae. Chi này có các loài sau (tuy nhiên danh sách này có thể chưa đủ):

Tham khảo


Bài viết liên quan đến Bộ Nguyệt quế này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Matthaea: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Matthaea là một chi thực vật thuộc họ Monimiaceae. Chi này có các loài sau (tuy nhiên danh sách này có thể chưa đủ):

Matthaea sancta, Blume
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI