dcsimg

Tetanure ( Croatian )

provided by wikipedia hr Croatian

Tetanure (lat. Tetanurae, "kruti repovi") su kladus u koji spada većina dinosaura teropoda, zajedno s pticama. Tetanure (ili tetanurini) prvi put se javljaju tijekom razdoblja rane do srednje jure.

Definicija

Jacques Gauthier je 1986. tetanurama dao njihov naziv iz kladističkih razloga i okarakterizirao ih kao veliku grupu dinosaura teropoda. Gauthierov članak bila je prva ozbiljna primjena kladistike u paleontologiji kičmenjaka.

Tetanure se definira kao sve teropode koji su u bližem srodstvu s današnjim pticama nego s rodom Ceratosaurus (npr. Padian et al., 1999.). Gauthier je smatrao da se ona sastoji od skupina Carnosauria i Coelurosauria, mada kasniji istraživači smatraju mnoge "karnosaure" celurosaurima ili primitivnim tetanurama (međutim, vidjeti Rauhut, 2003.). Paul Sereno (1999.) je stvorio naziv Neotetanurae za čvor koji spaja skupine Carnosauria (kod njega Allosauroidea) i Coelurosauria, a isključuje druge tetanure poput megalosauroida. Padian et al. (1999.) su dali sinonimnu definiciju za Avetheropoda Gregoryja Paula (1988.), ali je ta definicija objavljena malo kasnije.

Raspon

Porijeklo tetanura još uvijek nije sigurno utvrđeno. Tvrdi se da je Cryolophosaurus bio prvi pravi pripadnik te grupe (mada su neki osporili takvu identifikaciju, te se čini da je Cryolophosaurus u bližem srodstvu s dilofosauridima). Čak i ako je Cryolophosaurus zaista pripadnik tetanura, prema tome ne bi postojali fosili tetanura iz trijasa, kada je ta grupa trebalo da je nastala, s obzirom na prisutnost celofisoida (ako se koristi stara definicija ceratosaura). To daje veću validnost novijem viđenju da tetanuri i ceratosauri dijele zajedničkog pretka i zajedno tvore kladus naprednih teropoda.

Veliki grabežljivi spinosauridi i alosauridi raširili su se tijekom kasne jure i rane krede, naročito u Gondvani, ali čini se da su izumrli prije kraja krede, moguće zbog kompeticije sa abelisauridima i tiranosauridima. Raznoliki celurosauri opstali su do kraja mezozoika, nakon kojeg su izumrli svi osim krunske grupe ptica. Današnje ptice jedini su živući predstavnici kladusa Tetanurae.

Izvori

  • (1999.). "Phylogenetic definitions and nomenclature of the major taxonomic categories of the carnivorous Dinosauria (Theropoda)". Journal of Vertebrate Paleontology 19 (1): 69. – 80. str.
  • (1988.) Predatory Dinosaurs of the World, New York: Simon and Schuster ISBN 0-671-61946-2
  • (2003.) The interrelationships and evolution of basal theropod dinosaurs, Wiley ISBN 0-901702-79-X
  • (1999.). "The evolution of dinosaurs". Science 284 (5423): 2137. – 2147. str.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autori i urednici Wikipedije
original
visit source
partner site
wikipedia hr Croatian

Tetanure: Brief Summary ( Croatian )

provided by wikipedia hr Croatian

Tetanure (lat. Tetanurae, "kruti repovi") su kladus u koji spada većina dinosaura teropoda, zajedno s pticama. Tetanure (ili tetanurini) prvi put se javljaju tijekom razdoblja rane do srednje jure.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autori i urednici Wikipedije
original
visit source
partner site
wikipedia hr Croatian