dcsimg

Brief Summary

    Symphyotrichum lateriflorum: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Symphyotrichum lateriflorum là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được (L.) Á.Löve & D.Löve miêu tả khoa học đầu tiên năm 1982.

Comprehensive Description