dcsimg
Image of calico aster
Life » » Plants » » Daisy family »

Calico Aster

Symphyotrichum lateriflorum (L.) A. Löve & D. Löve

Brief Summary

  Symphyotrichum lateriflorum: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Symphyotrichum lateriflorum là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được (L.) Á.Löve & D.Löve miêu tả khoa học đầu tiên năm 1982.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  7508c05e58421a3a35b28a50d7121028

Comprehensive Description