dcsimg

Brief Summary

  Liên họ Cà niễng râu ngắn: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Siêu họ Cà niễng râu ngắn (danh pháp khoa học: Hydrophiloidea) là một siêu họ trong bộ Cánh cứng (Coleoptera). Cho tới gần đây nó chỉ bao gồm 1 họ, gọi là họ Cà niễng râu ngắn (Hydrophilidae), nhưng một vài phân họ đã được tách ra để tạo thành các họ riêng biệt.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  214d1eabd64e749eb33b44771b1854ed

Comprehensive Description