dcsimg

Brief Summary

    Liên họ Cà niễng râu ngắn: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Siêu họ Cà niễng râu ngắn (danh pháp khoa học: Hydrophiloidea) là một siêu họ trong bộ Cánh cứng (Coleoptera). Cho tới gần đây nó chỉ bao gồm 1 họ, gọi là họ Cà niễng râu ngắn (Hydrophilidae), nhưng một vài phân họ đã được tách ra để tạo thành các họ riêng biệt.

Comprehensive Description