dcsimg
Image of Appalachian clubmoss
Creatures » » Plants »

Streptophyta

Streptophytina ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI
 src=
Cấu trúc sinh sản của Chara.

Streptophytina là tên gọi chính thức của một phân ngành[cần dẫn nguồn] (nhưng đôi khi được sử dụng ở cấp ngành, và khi đó thuật ngữ thích hợp hơn để sử dụng là Streptophyta), trong đó bao gồm 2 lớp: Charophyceae, chứa bộ Charales (hay Charophyta sensu stricto); và Embryophyceae, trong đó bao gồm toàn bộ thực vật có phôi (thực vật đất liền như rêuthực vật có mạch).

Thuật ngữ Streptophyta, một thuật ngữ chính thức để chỉ một ngành, cũng được sử dụng để chỉ một phân giới và được sử dụng để bao gồm các loài thực vật đất liền (thực vật có phôi) cũng như một vài bộ tảo lục trước đây gộp trong ngành Charophyta[1].

Một nghiên cứu gần đây gộp cả các bộ Mesostigmatales, Chlorokybales, Klebsormidiales, Zygnematales, ColeochaetalesCharales trong Streptophyta[2].

Từ nguyên

Streptophyta có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp στρεπτο (streptós) nghĩa là "xoắn", dạng "chuỗi xoắn" hay "xích xoắn" và φυτόν (phuton) nghĩa là "thực vật".

Đọc thêm

Ghi chú

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Streptophytina: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI
 src= Cấu trúc sinh sản của Chara.

Streptophytina là tên gọi chính thức của một phân ngành[cần dẫn nguồn] (nhưng đôi khi được sử dụng ở cấp ngành, và khi đó thuật ngữ thích hợp hơn để sử dụng là Streptophyta), trong đó bao gồm 2 lớp: Charophyceae, chứa bộ Charales (hay Charophyta sensu stricto); và Embryophyceae, trong đó bao gồm toàn bộ thực vật có phôi (thực vật đất liền như rêuthực vật có mạch).

Thuật ngữ Streptophyta, một thuật ngữ chính thức để chỉ một ngành, cũng được sử dụng để chỉ một phân giới và được sử dụng để bao gồm các loài thực vật đất liền (thực vật có phôi) cũng như một vài bộ tảo lục trước đây gộp trong ngành Charophyta.

Một nghiên cứu gần đây gộp cả các bộ Mesostigmatales, Chlorokybales, Klebsormidiales, Zygnematales, ColeochaetalesCharales trong Streptophyta.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI