dcsimg

Xyris mello-barretoi ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Xyris mello-barretoi là một loài thực vật hạt kín trong họ Hoàng đầu. Loài này được L.B.Sm. & Downs miêu tả khoa học đầu tiên năm 1954.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Xyris mello-barretoi. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết Họ Hoàng đầu này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI

Xyris mello-barretoi: Brief Summary ( vietnamien )

fourni par wikipedia VI

Xyris mello-barretoi là một loài thực vật hạt kín trong họ Hoàng đầu. Loài này được L.B.Sm. & Downs miêu tả khoa học đầu tiên năm 1954.

licence
cc-by-sa-3.0
droit d’auteur
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visiter la source
site partenaire
wikipedia VI