dcsimg
Life » » Animaux » Cnidaria » Anthozoa » » Scleractinia » Felixaraeidae »

Filkornia parasolitaria Löser 2012

Filkornia parasolitaria est une espèce de Cnidaria dans la famille Felixaraeidae.

L’EdlV a des données pour 4 attributs, dont :